Giới thiệu

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Cập nhật
29/01/2016

1.  Dịch vụ kho CFS, kho nội địa, kho hàng quá cảnh, kho ngoại quan.

2.  Dịch vụ vận chuyển container,hàng quá khổ, quá tải, hàng lẻ khu vực phía Nam.

3.  Dịch vụ đóng/rút, kiểm hóa, sang container, hàng hóa tại bãi.

4.  Dịch vụ đóng gói, đóng gói lại, dán nhãn, gia cố hàng hóa.

5.  Dịch vụ Depot, M&R.

THÔNG TIN CHI TIẾT DỊCH VỤ
Các tin đã đăng
TỔNG QUAN (01/12/2015)
CÔNG TY THÀNH VIÊN (20/11/2015)

Giới thiệu

Liên Kết Website