Danh bạ điện thoại

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

Cập nhật
14/08/2020

STT

BỘ PHẬN

HOTLINE

EMAIL

1

Chăm sóc khách hàng

08888 22220

Cskh.kvtc@saigonnewport.com.vn

2

TRỰC BAN SX

0963.342.342

kv.tbcl@saigonnewport.com.vn

 

3

KHU BÃI CL

0986.103.030

khuhang.kbcl@saigonnewport.com.vn

cbkh.cl@saigonnewport.com.vn

donghangbai-cl@saigonnewport.com.vn

4

DEPOT SUỐI TIÊN

0985.955.696

tcst.kvtc@saigonnewport.com.vn

 

5

KHO

0966.044.644 (kho nhập CFS)

0908.188.344 (kho xuất CFS)

kho3.kbcl@saigonnewport.com.vn

kho2.kbcl@saigonnewport.com.vn

kho5.kvtc@sagonnewport.com.vn


khongoaiquan.kvtc@saigonnewport.com.vn

6

THƯƠNG VỤ TN

028 3742 3929 # 2615

chungtukvcl@saigonnewport.com.vn

7

ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI

0941.833.866

tbdh.kvtc@saigonnewport.com.vn

8

TIẾP VẬN CÁT LÁI

0918.630.408 (P.Kinh doanh)

 

dinhdt@saigonnewport.com.vn

9

HIỆP LỰC

0932.001.033

(P.Kinh doanh)

dongrut.tchl@saigonnewport.com.vn

 

chauptt@saigonnewport.com.vn


 

Hỗ trợ khách hàng

Liên Kết Website