Danh bạ điện thoại

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

Cập nhật
02/12/2015
STT BỘ PHẬN HOTLINE EMAIL
1 TRỰC BAN SX 0906.677.000 kv.tbcl@saigonnewport.com.vn
2 KHU BÃI CL 0986.103.030 khuhang.kbcl@saigonnewport.com.vn
cbkh.cl@saigonnewport.com.vn
donghangbai-cl@saigonnewport.com.vn
3 DEPOT SUỐI TIÊN 0985.955.696 tcst.kvtc@saigonnewport.com.vn
4 KHO 0966.044.644 kho3.kbcl@saigonnewport.com.vn
kho2.kbcl@saigonnewport.com.vn
kho5.kvtc@sagonnewport.com.vn
kho5b.kvtc@saigonnewport.com.vn (KNQ)
5 THƯƠNG VỤ TN   chungtu.kbcl@saigonnewport.com.vn
6 ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI 0941.833.866 tbdh.kvtc@saigonnewport.com.vn
7 TIẾP VẬN CÁT LÁI  0129.302.6666 chatluongdinhvu@saigonnewport.com.vn
8 HIỆP LỰC  0964.295.151 dongrut.tchl@saigonnewport.com.vnHỗ trợ khách hàng

Liên Kết Website